52 học viên được cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới
12:38 - 10/08/2019

(TGCT) Trong 4 ngày (từ 05 đến 08/8/2019), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2019 cho các đồng chí là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Quang Minh.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, khẳng định: Đảng ủy Khối luôn đặt công tác đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm luôn chú trọng tới hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới. Ngoài chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại lớp học này, các học viên còn được trang bị thêm khối lượng kiến thức nhằm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, trí tuệ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho người đảng viên, được quy định trong 10 bài học theo hướng dẫn của Trung ương. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương yêu cầu các đồng chí học viên càng phải ý thức và trách nhiệm rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu viết bài thu hoạch chất lượng.     

Kết thúc khóa bồi dưỡng 52 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Ngọc Thắm

45