58 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
16:02 - 12/11/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung khóa 100 (2018-2019), Khối cơ quan Dân Chính Đảng.

Qua gần 02 năm (2018-2019) học tập với 06 phần học, 10 kỳ thi hết môn, 01 kỳ đi nghiên cứu thực tế, viết khóa luận và thi tốt nghiệp cuối khóa, học viên được trang bị những kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và Quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân; tình hình và nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu tại lễ bế giảng ThS. Lê Văn Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố chúc mừng tất cả các học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp và đề nghị sau khi kết thúc khoá học, mỗi học viên cần nghiên cứu vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức đã được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Nguyễn Lê Hoàng Phương

86