65 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020
20:26 - 15/11/2020

(TGCT) Chiều ngày 13/11, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên, khóa 56 năm 2020 cho 67 học viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. CầnThơ.

Trong thời gian 7 tuần học tập, các học viên đã được trang bị đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định, với 16 chuyên đề về những kiến thức, kỹ năng cơ bản, có hệ thống về: Nền hành chính Nhà nước, quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng về thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cùng 01 chuyên đề báo cáo thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Sau 02 lần kiểm tra đánh giá kết quả ở 3 học phần cụ thể, số học viên đạt lại giỏi chiếm từ 16,41% đến 38,80%; loại khá từ 42,26% đến 82,88%; 66/67 học viên tham gia đầy đủ các tiết học đã được viết tiểu luận cuối khóa. Trong đó có 22,72% học viên có kết quả tiểu luận đạt loại giỏi; loại khá có 63,63%; 01 học viên viết tiểu luận không đạt theo yêu cầu.

Tại lễ bế giảng 65 học viên đủ điều kiện viết tiểu luận cuối khóa, được trao giấy chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng Ngạch chuyên viên năm 2020. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp các học viên khi trở về cơ quan, đơn vị công tác có thêm nhưng kiến thức, kỹ năng cơ bản, vận dụng hiệu quả vào quá trình thực thi công vụ được giao.

Quốc Huy

35