69 học viên hoàn thành Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên
13:14 - 26/08/2019

(TGCT) Chiều ngày 23/8/2019, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 40 năm 2019.

Quang lễ bế giảng.

Trong thời gian học từ ngày 26/02 đến 16/5/2019, 69 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố Cần Thơ được nghiên cứu 03 học phần với 16 chuyên đề chính khóa, bao gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý hồ sơ; kỹ năng soạn thảo văn bản; tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ và 02 báo cáo chuyên đề ngoại khóa về Thực tiễn quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ tại địa phương.

Cuối khóa 69 học học viên viết tiểu luận xử lý một tình huống cụ thể xảy ra trong quản lý Nhà nước và tất cả các họa viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận.

Phát biểu bế giảng lớp, ThS. Trần Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Trong thời gian học mặc dù có nhiều khó khăn, hạn chế nhất định nhưng các học viên đã vượt qua kho1q khăn hoàn thành khóa học đạt được những kết quả tốt đẹp.

Tin, ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phương

 

76