73 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
09:36 - 05/01/2021

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20. Đến dự có đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố…

Trong thời gian học từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/11/2020, 73 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố Cần Thơ được nghiên cứu 03 học phần với 16 chuyên đề chính khóa, bao gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý hồ sơ; kỹ năng soạn thảo văn bản; tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ và 03 báo cáo chuyên đề ngoại khóa về thực tiễn quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ tại địa phương. Cuối khóa học học viên viết tiểu luận xử lý một tình huống cụ thể nảy sinh trong quản lý Nhà nước.

 Nguyễn Lê Hoàng Phương

32