8 đảng bộ trực thuộc Thành ủy kết nạp đảng viên vượt kế hoạch
21:39 - 05/11/2019

(TGCT) Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ TP Cần Thơ kết nạp được 1.988 đảng viên (ĐV), đạt 94,7% kế hoạch năm 2019.

Có 8 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã kết nạp vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, Đảng bộ huyện Thới Lai kết nạp 241 ĐV (đạt 160% kế hoạch); Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố kết nạp 333 ĐV (đạt 133% kế hoạch); Đảng bộ quận Thốt Nốt kết nạp 126 ĐV (đạt 126% kế hoạch); Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố kết nạp 147 ĐV (đạt 122% kế hoạch); Đảng bộ Quân sự thành phố kết nạp 17 ĐV (đạt 113% kế hoạch); Đảng bộ huyện Phong Điền kết nạp 208 ĐV (đạt 104% kế hoạch); Đảng bộ quận Ninh Kiều kết nạp 123 ĐV (đạt 102% kế hoạch) và Đảng bộ quận Ô Môn kết nạp 162 ĐV (đạt 101% kế hoạch).

Phương Nam

62