80 công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng ngạch chuyên viên
11:37 - 15/11/2019

(TGCT) Chiều 14/11/2019, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 43 năm 2019 cho 80 công chức (CC), viên chức (VC) các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố.

Trong thời gian 7 tuần, các CC, VC được bồi dưỡng những chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; công vụ, CC; thủ tục hành chính Nhà nước; quản lý tài chính trong cơ quan hành chính Nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; cải cách hành chính Nhà nước; thực tiễn quản lý hành chính Nhà nước ở các bộ, ngành và địa phương. Các CC, VC cũng được bồi dưỡng về tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước; kỹ năng viết báo cáo…

Kết quả, tất cả 80 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận chuyên viên. Qua lớp bồi dưỡng, các CC, VC đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời giúp CC, VC vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phương Thảo

68