80 học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp Huyện
14:53 - 19/11/2020

(TGCT) Chiều 18/11/2020, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2020. Đến dự có PGS, TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ThS. Phùng Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ;…

Phát biểu khai giảng, PGS, TS. Huỳnh Văn Thới, hó Giám đốc phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh chào mừng các học viên đến tham dự lớp học. Đồng thời, động viên, nhắc nhở các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy, quy chế.

Trong thời gian từ ngày 18/11 13/12/2020, 52 học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý sở; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra trong quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng phân công, ủy quyền, quản lý nhân sự; xây dựng và phát triển văn hóa công vụ; đối thoại, tiếp công dân và quan hệ với truyền thông; kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương.

* Cùng thời gian Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2020 cũng được khai mạc.  

Tham gia lớp có 28 học viên. Theo đó, từ ngày 18/11đến 10/12/2020 các học viên được truyền đạt 15 chuyên đề và đi nghiên cứu thực tế. Qua đây nhằm cập nhật, trang bị cho cán bộ, công chức những kiến thức về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự ở cấp huyện, cấp xã, nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính Nhà nước ở địa phương; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, quan hệ với công chúng, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyễn Lê Hoàng Phương

34