85 học viên tham gia Bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2019
22:41 - 07/07/2019

(TGCT) Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức Lớp Bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2019 dành cho khối Đảng, đoàn thể..


Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong thời gian 03 ngày, 85 học viên là trưởng khối vận các xã, phường, thị trấn và Ban Dân vận các quận, huyện được tập huấn 06 chuyên đề liên quan đến việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương Đảng về công tác Dân vận.

Qua bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác dân vận của Đảng; tăng cường công tác Dân vận ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác Dân vận cho đội ngũ cán bộ hệ thống Dân vận ở cơ sở.

          Tin, ảnh: Hoàng Phương

 

57