90 học viên hoàn thành Lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung
16:33 - 31/05/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV vừa phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung B52-CT.

Đến dự có PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Lê Xuân Tạo, Trưởng ban Quản lý đào tạo; TS Võ Thị Kim Thu, Trưởng khoa Kinh tế; đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;...

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
trao giấy khen cho các học viên xuất sắc của lớp.

Qua gần 2 năm học tập và nghiên cứu, có 90/90 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Các học viên đã được trang bị 4 khối kiến thức được xây bao gồm các khối kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…

Phát biểu tại lễ bế giảng PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV chúc mừng tất cả 90 học viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; đồng thời mong muốn các đồng chí học viên sau khi tốt nghiệp ra trường vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị  Đảng và Nhân dân giao, xứng đảng với niềm tin và sự kỳ vọng của Thành ủy Cần Thơ. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Thành ủy, Trường Chính trị và các ban, ngành trên địa bàn thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ vào sự thành công của lớp học trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

143