95 học viên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4
13:23 - 26/08/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4), khóa 4 năm 2019 cho 95 cán bộ, đảng viên các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Quận ủy và tương đương quản lý.

Bế giãng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4)

Qua 04 ngày (từ ngày 19 đến 22/8/2019) các học viên được nghiên cứu học tập  08 chuyên đề về: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Kết thúc khóa học 95 học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4), khóa 4 năm 2019.

Phát biểu tại lễ bế giảng ThS. Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ chúc mừng tất cả các học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận và đề nghị sau khi kết thúc khoá học, mỗi học viên cần nghiên cứu vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức đã được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị một cách hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phương

 

112