Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện
13:03 - 13/05/2017

QUẬN NINH KIỀU

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lâm Trọng Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo 

- Đ/c Nguyễn Thị Ly Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Nguyễn Thiện Chí, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Nguyễn Tấn Triều, Phó Giám đốc Trung tâm

QUẬN BÌNH THỦY

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo 

- Đ/c Đỗ Thị Bích Sáu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Phong Tùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Nguyễn Văn Đỉnh, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Đỗ Kim Phương, Phó Giám đốc Trung tâm

QUẬN CÁI RĂNG

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Huỳnh Hiếu Trực, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Võ Hữu Phước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Trần Thị Thúy Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Lê Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Lê Bá Nhẫn, Phó Giám đốc Trung tâm

QUẬN ÔN MÔN

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Trần Minh Khiết, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Văn Xiêu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Trần Văn Gon, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Lê Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm

QUẬN THỐT NỐT

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Võ Văn Phú, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Trần Văn Chì, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Viết Ngoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Đỗ Văn Tám, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm

HUYỆN THỚI LAI

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lê Văn Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lương Thị Thu Cúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Phạm Văn Dữ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm

HUYỆN CỜ ĐỎ

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Phạm Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Trương Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Nguyễn Văn Liệc, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Lư Thông Lai, Phó Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Huỳnh Minh Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm

HUYỆN VĨNH THẠNH

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Võ Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Trần Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Nguyễn Hoàng Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm

HUYỆN PHONG ĐIỀN

1. Ban Tuyên giáo

- Đ/c Phạm Văn Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lê Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lê Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Lê Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Đ/c Hoàng Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm

- Đ/c Bùi Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm

680