Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ: Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
14:15 - 18/11/2017

Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, đánh giá hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, biểu dương khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu… Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về kết quả triển khai, thực hiện các nội dung trên, bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, cho biết:

- Đến nay, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở các khu dân cư đã cơ bản thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch, tạo không khí sôi nổi ở các khu dân cư, tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua tham dự ngày hội tại các địa phương, Ban Thường trực nhận thấy các khu dân cư tiếp tục có sự khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, giao thông thông thoáng, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới… Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc cũng là dịp phát động các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm nay, Ngày hội ở các địa phương có nhiều đổi mới. Ngoài việc tổ chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian,… các khu dân cư còn phối hợp tổ chức đưa hàng Việt về phục vụ nhân dân; trưng bày các sản vật địa phương; tặng quà, biểu dương các hộ thoát nghèo… Một điểm mới nữa là trong Ngày hội, nhiều khu dân cư còn lồng ghép các mô hình thiết thực, như: Khu dân cư bảo vệ môi trường, khu dân cư đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,… Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong thành phố.

Năm nay, trong khuôn khổ Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, ngoài các nội dung ôn lại truyền thống 87 năm của MTTQVN các khu dân cư đã đi sâu tổ chức đánh giá 5 nội dung chính của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

* Thưa bà, việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt kết quả cụ thể như thế nào?

- Sau gần 2 năm thực hiện, Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đưa các địa phương trong TP Cần Thơ đạt tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn hóa văn minh. Nét nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động là Mặt trận các cấp trong thành phố đã chọn 107 điểm chỉ đạo thực hiện toàn dân với 148 mô hình điểm, 195 công trình phần việc của các tổ chức thành viên, 31 mô hình của các tổ chức tôn giáo… trên nhiều lĩnh vực, như: giảm nghèo bền vững; vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng giao thông nông thôn; xây dựng văn minh đô thị; công tác an sinh xã hội; xây dựng hợp tác xã phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…  Các mô hình này đã phát huy tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về “chất” và sự đồng thuận cao trong xã hội…

Nhân dân ấp Mỹ Nhơn (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền)
tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận các cấp phối hợp vận động nhân dân thành phố tham gia thành lập mới 27 hợp tác xã, tặng quà cho 42.000 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang cơ nhỡ, với tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng. Toàn thành phố vận động “Quỹ vì người nghèo” được hơn 34,3 tỉ đồng; xây dựng 637 căn nhà ĐĐK trị giá hơn 20,8 tỉ đồng... Mặt trận các cấp rất chú trọng thực hiện nội dung đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa... Năm 2017, có 94,47% hộ được xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa; công nhận mới 6 khu dân cư văn hóa; công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 24/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn thành phố; 68/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 7 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

 Tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN năm nay, chúng tôi sẽ biểu dương 87 điển hình trên mọi lĩnh vực, trong đó có 20 điểm chỉ đạo, 67 mô hình, công trình phần việc... xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động thời gian qua. Qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động trong năm 2018 và năm sắp tới.

* Thời gian tới, Mặt trận các cấp cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển, thưa bà?

- Tiếp tục phát huy thành quả 2 năm qua, MTTQVN các cấp tăng cường nhân rộng các điển hình, mô hình sẵn có; tập trung thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động, thường xuyên sâu sát với nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Qua đó, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc vững mạnh, thúc đẩy TP Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị trung tâm của ĐBSCL.

* Xin cảm ơn bà!

THANH THY (thực hiện)
Nguồn: BCT

283