Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ: Đảm bảo nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
08:16 - 05/09/2017

Năm học 2016-2017 khép lại với những thành tựu đáng khích lệ cho thấy nỗ lực của toàn ngành. Chất lượng GD&ĐT nâng cao ở các bậc học. Mạng lưới trường lớp của thành phố ngày càng mở rộng, đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao tỷ lệ lớp 2 buổi/ngày.

Năm học mới này, ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Từ thực tế của mỗi địa phương, ngành phân tích, đánh giá tình hình để lên kế hoạch thực hiện phù hợp. Chú trọng đảm bảo nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

Trong đó, ngành chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (nhất là giáo viên cốt cán), đảm bảo năng lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể, rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ; thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng quy định, vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ và giáo viên không đủ tiêu chuẩn, đảm bảo đến năm 2020 đội ngũ nhà giáo các cấp học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp quy hoạch phát triển trường, lớp của địa phương.

Ngành tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá; theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh. Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu; thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ dạy- học, nghiên cứu khoa học. Đồng thời giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong quản lý. Ngành chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn, đảm bảo đáp ứng đổi mới. Tiếp tục triển khai Kế hoạch trường điển hình đổi mới giai đoạn 2018-2020.

Tuy nhiên, TP Cần Thơ được giao nhiệm vụ là động lực thúc đẩy sự phát triển GD&ĐT của ĐBSCL nhưng vẫn chưa có cơ chế đặc thù hoặc giao quyền chủ động cho thành phố, đơn cử như chỉ tiêu đào tạo trình độ sau đại học là cơ sở cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh và cộng đồng, toàn ngành sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018 và chỉ tiêu phát triển về giáo dục năm 2017. 

B.Ngọc (ghi)
Nguồn: BCT

313