Ban Thường vụ Thành ủy họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020
15:10 - 21/11/2020

(TGCT) Chiều 20/11, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, thảo luận dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo hoạt động của Ðảng bộ thành phố và các đồng chí ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đến dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết năm 2020 trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh COVID-19, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện đạt và vượt 6/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Thành ủy đề ra. Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hơn 1.300 văn bản các loại; trong đó có 1 Nghị quyết, 7 Chỉ thị và nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 2,2% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người 94.450.000 đồng, đạt 97,17% kế hoạch, tăng 6,97%; chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 1,08%. Các khu chế xuất và công nghiệp thu hút thêm 3 dự án mới; đến nay có 251 dự án còn hiệu lực. Giải quyết việc làm cho gần 35.400 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 146.512 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch, tăng 9,06% so với năm 2019. Nhân dân thành phố đã sản xuất 222.999ha lúa, sản lượng được 1,39 triệu tấn, đạt 106,6% kế hoạch; trồng và chăm sóc 21.798ha cây ăn trái, sản lượng được 147.591 tấn, đạt 134,7% kế hoạch. Thành phố có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng mới và sửa chữa 88 trường học; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, Ðảng bộ thành phố kết nạp 1.335 đảng viên, có 108 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Hoạt động của hệ thống chính quyền, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực...

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận, năm 2020 thành phố vẫn còn một số khó khăn hạn chế, như: Kinh tế tăng trưởng thấp; tổng vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ chưa đạt kế hoạch đề ra; chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có diễn biến phức tạp; tính chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao... Đồng thời cũng đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nghị quyết năm 2020.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng thể chế hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng các nghị quyết chuyên đề nhằm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố vào cuộc sống; bên cạnh đó, tham mưu Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Trung ương phê duyệt. Ðồng thời, lưu ý các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan tâm chỉ đạo các sở, ngành thành phố, quận, huyện thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp; và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; phát triển đô thị; bảo đảm thực hiện kỷ cương, xây nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác với các địa phương...

Tin, ảnh: Vĩnh Tân

29