Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai họp giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa tháng 8
12:14 - 16/08/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thới Lai vừa tổ chức họp giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa tháng 8/2017. Đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong khối an ninh tư tưởng, văn hóa; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo 13 xã, thị trấn đến dự.

Đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại buổi họp, các đồng chí tham dự được nghe báo cáo tình hình an ninh tư tưởng - văn hóa tháng 7/2017 của huyện và trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, tình hình an ninh tư tưởng - văn hóa; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tháng huyện tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu như: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 4; bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành giáo dục huyện; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ… Bên cạnh đó, nhân dân địa phương phấn khởi trước sự quan tâm của hệ thống chính trị huyện nỗ lực tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới; chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các đơn vị trong khối cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng sâu rộng trong Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên tuyền Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về ‘‘lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ’’ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; tăng cường kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền vận động người dân tham gia mua BHYT, phòng chống dịch bệnh, lụt bão, thiên tai, bảo vệ trẻ em trong mùa mưa lũ… Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh, các thông tin trái chiều nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân trong huyện ngày càng cải thiện, nâng lên trong thời gian tới.

                                                                                      Tin, ảnh : Tiến Trọng

60