Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy tổng kết công tác hoạt động năm 2017
23:44 - 01/01/2018

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy
trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2017.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của xã hội. Tham mưu Quận ủy tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đạt tỷ lệ đảng viên tham dự trên 98%. Tham mưu cho Quận ủy ban hành hướng dẫn và thực hiện nâng chất 03 mô hình cấp quận trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, các ban, ngành  mở 69 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, với trên 8.700 học viên tham dự. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt...

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới công tác tuyên truyền, nắm sát tình hình dư luận xã hội. Tham mưu cho Quận ủy lãnh chỉ đạo kịp thời công tác giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2017 và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được biểu dương khen thưởng.

                                                                        Tin, ảnh: Huy Bình

188