Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều: Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp
21:31 - 21/03/2020

(TGCT) Thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, trong quý I/2020 ngành Tuyên giáo quận Ninh Kiều và hệ thống Tuyên giáo các cấp đã triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, góp phần ổn định tình hình tư tưởng chính trị trong các tầng lớp Nhân dân.

Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên các sự kiện, các ngày lễ như: Tuyên truyền kết quả kỳ hợp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; cấp phát gần 950 Bản tin Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phục vụ sinh hoạt chi bộ; trên 500 quyển Báo cáo viên Trung ương và các tài liệu tuyên truyền khác nhằm định hướng kịp thời tư tưởng, dự luận xã hội trên địa bàn quận. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21–NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; tuyên truyền hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch bệnh COVID-19, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo quận còn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong khối tư tưởng  - văn hóa quận tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ đề của Quận ủy năm 2020: “Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Ngoài ra, công tác văn hóa - văn nghệ cũng được ngành Tuyên giáo quận triển khai thực hiện hiệu quả như: tổ chức thành công Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân Ninh Kiều năm 2020 với sự tham gia của 13 phường, thu hút trên 200 diễn viên, phục vụ trên 2.000 lượt người. Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu lần thứ XVI năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được trong quý I, quý II/2020 ngành Tuyên giáo quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội das9i5 biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Thường trực Quận ủy tổ chức triển khai, học tập, quán triệt kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, qua đó tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Nguyễn Hoàng

37