Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn giao ban an ninh tư tưởng tháng 3
23:30 - 22/03/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn vừa tổ chức giao ban an ninh tư tưởng tháng 3/2017 nhằm nắm tình hình an ninh tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trên địa bàn quận trong tháng. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong khối tư tưởng - văn hóa; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận; thành viên Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của quận và đại diện Ban Tuyên giáo các phường.

Các đơn vị dự họp giao ban an ninh tư tưởng tháng 3.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận Ô Môn tháng qua luôn ổn định, an tâm công tác, lao động sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các ngành các cấp quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương, như: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/1917), 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017), 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)…; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện “tháng cao điểm chỉnh trang đô thị” trên địa bàn quận được cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tổ chức 519 cuộc, với 17.176 lượt người,  học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận... Đoàn thanh niên quận phát động nhiều chương trình chào mừng tháng thanh niên. Tổ chức lễ ra quân phát quang bụi rậm, vớt rác trên các tuyến kênh rạch,… tạo sinh khí sôi nổi, phấn khởi trong lực lượng thanh thiếu niên. Các ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và người thân tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, đồng bào có đạo trên địa bàn quận đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động theo đúng tôn chỉ và khuôn khổ pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, làm tốt nghĩa vụ công dân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến lao động - việc làm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh,… cũng được dư luận nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn đế nghị Ban Tuyên giáo các phường duy trì họp Ban Tuyên giáo hợp ghép; tiếp tục triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và ra quần chúng nhân dân trên địa bàn; triển khai thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần Công văn số 398-CV/QU, ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy; tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2017; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng trong đồng bào tôn giáo, dân tộc; quan tâm nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề về kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng “Tháng cao điểm chỉnh trang đô thị” theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

Hữu Thống
(Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn)

137