Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ sơ kết công tác khoa giáo 06 tháng đầu năm 2019
22:28 - 07/07/2019

(TGCT) Tại quận Thốt Nốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và giao ban công tác khoa giáo quý II/2019 với chuyên đề: Giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên. Đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị…


Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lĩnh vực công tác khoa giáo đạt được nhiều kết quả tiêu biểu như: kết quả trong các hoạt động lĩnh vực công tác khoa giáo và công tác giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục ở các bậc học, cấp học có nhiều tiến bộ, nhất là về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; lĩnh vực hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng của các cơ sở kinh doanh chuyển biến tích cực, duy trì cập nhật 1.709 thông tin về hoạt động về khoa học công nghệ trong và ngoài nước, sàn giao dịch Công nghệ Cần Thơ (www.catex.vn) có 18 doanh nghiệp tham gia trưng bày chào bán 335 sản phẩn công nghệ - thiết bị. Lĩnh vực y tế, chủ động phòng chống dịch, kịp thời điều tra và xử lý nên các ca bệnh đều giảm so với cùng kỳ, khống chế không để dịch bùng phát, không có dịch lớn xảy ra; không có ngộ độc thực phẩm; ngành y tế tiếp tục triển khai mô hình bác sỹ gia đình kèm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại 43 trạm y tế 09 quận, huyện; 100% các bệnh viện đảm bảo việc xử lý chất thải y tế theo quy định. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với tinh thần thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc…  

Công tác giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên được Thành đoàn Cần Thơ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, từ năm 2013-2018, các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền qua mạng xã hội, kết quả 100% các cơ sở Đoàn – Hội khối trường học đã tổ chức 237 hội nghị quán triệt, triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội cho 123.118 đoàn viên thanh niên, hội viên…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đánh giá công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế: nhất là về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo còn hạn hẹp chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu thực tế nhất là ở cơ sở; nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, bùng phát dịch tả heo (lợn) Châu Phi; số lượng doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ còn ít; công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chưa đồng đều ở các quận, huyện; vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… còn nhiều vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết.

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” thời gian qua. Đồng thời, lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành; khuyến khích thế hệ trẻ thành phố chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực trí thức trẻ thành phố ra sức lao động, sáng tạo, phát huy sở trường, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy cần tập trung tăng cường công tác tham mưu, phối hợp, triển khai, thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp; chuẩn bị các nội dung tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2019 góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

                                               Tin, ảnh: Hoàng Oanh

47