Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ công chức 2018
15:38 - 01/01/2018

(TGCT) Ngày 28/12/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2018. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của ngành Tuyên giáo. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên địa bàn thành phố; chủ động tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; của thành phố Cần Thơ về hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh...

Song song đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã chủ động, tích cực làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy Cần Thơ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành tuyên giáo đạt kết quả tốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thông tin, tuyên truyền, báo chí xuất bản, dư luân xã hội, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử... Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thành ủy ban hành 44 văn bản về nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, quy chế, quyết định, báo cáo… và hàng trăm văn bản, tài liệu, sách, đề án… chuyên Ban nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và của thành phố Cần Thơ. Tổ chức đầy đủ các kỳ hội nghị báo cáo viên, giao ban tư tưởng, giao ban báo chí hàng tháng; giao ban khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ hàng quý; chủ trì và tham gia thẩm định, góp ý nhiều hoạt động cùng các sở, ban ngành thành phố; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành tuyên giáo cho cán bộ Tuyên giáo cấp cơ sở. 

Đặc biệt, trong năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy tổ chức thành công cuộc hội thảo khoa học: “Lộ Vòng cung - Vành đai lửa”; các cuộc tọa đàm: “Kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đồng chí Châu Văn Liêm với cách mạng Việt Nam và quê hương Cần Thơ”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng đã chủ trì tổ chức thành công các hội thảo, tiêu biểu như: Hội thảo khoa học: “Văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”; Hội thảo“Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy”; Hội thảo “Thành phố Cần Thơ - Văn minh đô thị sông nước”;… chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị và trực tiếp tác nghiệp tổ chức thành công triển khai nghị quyết của Đảng và các chuyên đề năm 2017 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, ô nhiễm môi trường, vấn đề liên quan đến dự án BOT, đặc biệt là tình hình tư tưởng, tâm trạng trong nội bộ Đảng và nhân dân xung quanh việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;…


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng báo cáo kết quả công tác công đoàn, công khai tài chính năm 2017; báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2017; báo cáo kết quả của Ban Thanh tra Nhân dân và bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2018-2019; thảo luận và phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương những thành tích Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cũng như sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác tham mưu giữa các phòng, trung tâm trong năm 2017 và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cần nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua; đồng thời mỗi cán bộ phải tư duy, sáng tạo và chủ động trong công tác tham mưu để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.

Tin, ảnh: Tấn Vĩnh

 


 

172