Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)
19:48 - 05/12/2017

(TGCT) Ngày 05/12/2017, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), nhằm trang bị nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Quang cảnh Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6,
Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII).

Tham dự buổi tập huấn có trên 200 đồng chí là Báo cáo viên cấp thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Trường Chính trị thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các quận, huyện; các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố...

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) như: Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiểu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau buổi tập huấn, trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành uỷ biên soạn và các nội dung được trình bày tại hội nghị tập huấn, các Báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục triển khai xuống các cơ sở đảng trực thuộc địa phương, đơn vị quản lý.

Tin, ảnh: Ngọc Quy

152