Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho đối tượng 5
23:13 - 13/03/2019

(TGCT) Sáng ngày 13/3/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2019. Chủ trì và triển khai có đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cùng hơn 40 đại biểu là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 9 quận, huyện.

Đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nội dung cốt lõi các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho đối tượng 5.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai nội dung cốt lõi của 05 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) bao gồm: Chuyên đề 01: Nội dung, giá trị của Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chuyên đề 02: Những vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Chuyên đề 03: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0); Chuyên đề 04: Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh; Chuyên đề 05: Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chuyển giao tài liệu chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho đối tượng 5.

Qua đây nhằm tạo thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã biên soạn, ấn hành và chuyển giao toàn bộ nội dung các chuyên đề này cho các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Tin, ảnh: Ngọc Duy

56