Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xuất bản cuốn “Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ (Từ Đại hội I đến Đại hội XIII)”
15:16 - 07/08/2017

(TGCT) Đây là cuốn sách có giá trị lịch sử to lớn, khái quát tất cả sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ (mặc dù ở những thời kỳ khác nhau với những tên gọi khác nhau nhưng xin thống nhất lấy tên Đảng bộ thành phố Cần Thơ theo địa giới hành chính hiện tại) quân và dân thành phố đã lập nên những chiến công lây lừng, góp phần vào công cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách đã tập hợp những văn kiện của Đảng bộ thành phố Cần Thơ từ Đại hội lần thứ I năm 1949 đến Đại hội lần thứ XIII năm 2015. Mỗi kỳ đại hội là một dấu son chói lọi trong lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ thành phố; ghi nhận những thắng lợi vĩ đại, thành tựu và bài học kinh nghiệm sâu sắc trong đề ra những chủ trương, đường lối và giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Cần Thơ.

Bìa cuốn Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ (Từ Đại hội I đến Đại hội XIII)

Với những ý nghĩa lớn lao đó, Ban tuyên giáo Thành ủy giới thiệu đến bạn đọc cuốn “Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ (Từ Đại hội I đến Đại hội XIII)”. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng do công tác sưu tầm, tổng hợp tư liệu còn chưa đầy đủ, cuốn sách còn nhiều thiếu sót, rất mong quý bạn đọc đóng góp để lần tái bản sau hoàn thiện hơn.

Trần Tiên

165