Ban Tuyên giáo Thành ủy: Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm
00:19 - 04/07/2018

(TGCT) Chiều 04/7/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và Ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy, Ban Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.


Đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm. Ảnh: Ngọc Quy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo kết quả nổi bật công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Với sự tích cực, chủ động của ngành tuyên giáo thành phố, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác tuyên giáo các cấp đã đạt được những kết quả quan trọng. Trọng tâm là tham mưu triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thành phố trên các lĩnh vực; tham mưu cấp ủy công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố; thành lập Ban Biên tập, Ban Quản trị phục vụ diễn đàn Fanpage đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội Facebook; chỉ đạo về việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chỉ thị của Thành ủy về kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019); chủ động tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước; nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp giải quyết, góp phần ổn định xã hội,... tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trong công tác tư tưởng, văn hóa; tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng,…


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tấn Vĩnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, ban tuyên giáo các quận, huyện ủy và tuyên huấn đảng ủy trực thuộc Thành ủy đóng góp vào kết quả chung của ngành tuyên giáo thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng như nhiệm vụ chính trị chung của toàn thành phố. Những ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại hội nghị sẽ được Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo đồng thời tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo trong thời gian tới.    Để việc thực hiện công tác tuyên giáo thành phố Cần Thơ 6 tháng cuối năm 2018 tiếp tục được thực hiện bảo đảm yêu cầu, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị các địa phương, đơn vị, ngành tuyên giáo bám sát phương hướng đã đề ra. Tập trung chỉ đạo việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên công tác tư tưởng, văn hóa. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Quan tâm nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cộng tác viên trong nắm bắt dư luận xã hội. Tiếp tục quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Bám sát kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy trong việc tổng kết các chỉ thị, nghị quyết phải bảo đảm chất lượng. Với sự quyết tâm của toàn ngành, công tác tuyên giáo thành phố hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy được những kết quả tích cực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cũng như các năm tiếp theo.


Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Triển.

 Thái Hàn

208