Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12
08:01 - 05/12/2018

(TGCT) Ngày 05/12/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 năm 2018. Tham dự, chủ trì và báo cáo các nội dung có đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Trung ương; cùng Báo cáo viên Thành ủy, Báo cáo viên các quận, huyện, đảng ủy, các sở, ban, ngành đoàn thể và cơ quan báo, đài thành phố.

Đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Trung ương
triển khai các chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Trung ương thông tin 02 chuyên đề: Một là, tập huấn những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Hai là, công tác đối ngoại đa phương. Với những nội dung này, các báo cáo viên được trang bị nội dung, kiến thức, kỹ năng trình bày về tuyên truyền biển đảo, những quy định cụ thể, mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên... cũng như các nội dung chính của công tác đối ngoại đa phương như: Thông tin những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Ngoài những nội dung này, đồng chí Trần Văn Kiệt còn cung cấp thêm nội dung “Cách mạng Công nghiệp 4.0: Tác động đến quân sự, quốc phòng”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý báo cáo viên các cấp tiếp tục triển khai một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền các kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; quan tâm tuyên truyền một số hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cũng như lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; tiếp tục triển khai tuyên truyên việc Cần Thơ được cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính và ngân sách; tuyên truyền, triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội bám sát Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của thành phố cũng như của các ngành, địa phương; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tuyên truyền kết quả Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về phòng bệnh sởi, bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết...

Ngoài các nội dung tập trung tuyên truyền nêu trên, đề nghị các đồng chí báo cáo viên, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương cũng như một số quận, huyện. Nội dung, tuyên truyền theo tinh thần: Công văn số 1010-CV/TU ngày 23/4/2018 của Thành ủy Cần Thơ; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;  Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 29/5/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019).

Lưu ý: Trong nội dung này khi đến thời điểm diễn ra sự kiện thì trên khẩu hiệu dùng là Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; không dùng Lễ kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Vì theo quy định Lễ kỷ niệm chỉ tổ chức trong những năm tròn (có số 0 cuối của năm).

Tập trung tuyên truyền một số sự kiện, ngày lễ kỷ niệm như: Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến bình Việt Nam (6/12); 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2018); ngày toàn quốc kháng chiến 19/12; ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12); ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12)…

Tin, ảnh: Trần Tiên

79