Ban Tuyên giáo Thới Lai tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018
07:24 - 01/11/2018

(TGCT) Trong 3 ngày (từ 29 đến 31/10/2018), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 cho đối tượng là các đồng chí Tuyên giáo, tuyên huấn các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.


Trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Tham dự lớp tập huấn 50 học viên được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, tuyên huấn của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương.

                                     Tin, ảnh: Văn Dữ

64