Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
15:55 - 07/01/2021

(TGCT) Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của BHXH Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, MTTQ, hội đoàn thể, chính quyền các quận, huyện, sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng với sự đoàn kết nhất trí của tập thể, công chức, viên chức BHXH thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai quyết liệt, đồng bộ với thủ tục rút gọn, biểu mẫu được đơn giản hóa; đảm bảo thuận tiện trong việc đăng ký tham gia, cấp thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng được nhanh chóng, kịp thời; phối hợp với các ngành, địa phương, đoàn thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm không tham gia BHYT cho người lao động nhằm khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHYT.

Trong năm 2020, do diễn biến của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương; doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hạn chế hoạt động hoặc tạm ngưng sản xuất, số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại thành phố Cần Thơ giảm mạnh từ đầu năm, đời sống của người dân cũng gặp không ít khó khăn. Dù dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, nhưng môi trường kinh doanh chưa thật sự ổn định nhưng tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH thành phố quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 128.996 người, đạt 100% chỉ tiêu giao; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 121.530 người, đạt 100,1%; độ bao phủ chiếm 90% dân số, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và BHXH Việt Nam giao. Riêng chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, số người tham gia là 17.033 người (tăng 9.476 người so cùng kỳ năm 2019), đạt 103% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Công tác giải quyết chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm, đã xét duyệt giải quyết cho 87.000 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho 3.575.235 lượt người đến khám chữa bệnh BHYT. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung hình thức đa dạng, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhất là đối với người sử dụng lao động, người lao động, người dân về pháp luật BHXH, BHYT.

Năm 2021, với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021” ngay từ đầu năm, BHXH thành phố chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho các địa phương. Thực hiện những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện trong năm 2021; phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia chưa đủ số lao động; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh BHYT; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT. Giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy; quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp; phấn đấu năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại vùng đô thị qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với các sở, ngành, MTTQ, các hội, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT; tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID trên các thiết bị di động,…

Với vai trò cơ quan tham mưu và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố.

                                                            Tin, ảnh: Vân Phượng

16