Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng bộ xã Thạnh Mỹ
23:14 - 08/03/2018

(TGCT) Ngày 08/3/2018, Đoàn công tác của Thành uỷ do đồng chí Trần Quốc Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ, các sở ban ngành thành phố đến làm việc với Đảng bộ xã Thạnh Mý, huyện Vĩnh Thạnh về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018. Cùng dự có lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện Vĩnh Thạnh.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Mỹ

Năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, Đảng uỷ xã Thạnh Mỹ đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả khá toàn diện. Riêng năm 2017, Đảng bộ đã hoàn thành đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Nổi bật diện tích gieo trồng lúa cả năm gần 5.000ha, đạt 110% kế hoạch, lợi nhuận gần 40 triệu đồng/ha. Sản xuất tập trung phát triển theo hướng hợp tác, liên kết, toàn xã hiện có 3 cánh đồng lớn, 32 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá hiệu quả. Cùng với cây lúa, Đảng uỷ còn tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích làm vườn, đến nay đã phát triển được 28ha trồng cây ăn trái chủ yếu là cây có múi. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, xã Thạnh Mỹ được huyện đầu tư hơn 2 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp 800 triệu đồng để nâng cấp cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất văn hoá, nhà thông tin ấp... Nhờ đó đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí, xã phấn đấu đạt tiêu chí còn lại trong quý 1/2018.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã Thạnh Mỹ đã nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả khá toàn diện. Đồng chí cho rằng, những năm tới kinh tế Thạnh Mỹ chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, vì thế Đảng bộ cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng giá trị, tiếp tục phát triển các mô hình liên kết, hợp tác, đẩy mạnh vận động bà con cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sắp xếp, kiện toàn gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Minh Hải

115