Bình Thủy 97 học viên hoàn thành Lớp Sơ cấp lý luận chính trị và lớp hoàn chỉnh chương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2019
10:47 - 01/12/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị và Lớp hoàn chỉnh chương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 cho 97 học viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ - Phó Bí thư Thường Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy đến dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy
trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Sau gần 02 tháng học tập, lớp đã hoàn thành đúng nội dung chương tình theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị và Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 12/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với lớp hoàn chỉnh chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Trong quá trình học tập, các học viên được truyền đạt các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Kết thúc lớp học, 100% học viên được công nhận hoàn thành chương trình Sơ cấp và được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo qui định của Ban Tuyên giáo Trung ương và 100% học viên đều đạt khá, giỏi.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Nữ - Phó Bí thư Thường Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận mong rằng các học viên sau khi học xong khóa học này tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện, học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã lĩnh hội vào thực tiễn tại đơn vị, địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của quận Bình Thủy.

Tin, ảnh: Lê Thúy

82