Bình Thủy kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
11:12 - 28/08/2019

(TGCT) Ngày 26/8, đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Đảng ủy phường An Thới về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Người dân phường An thới tích cực, chung tay xây dựng mô hình "Xây dựng khu dân cư tiêu biểu".

Theo đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phường nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xác định rõ đây là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp và đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phường An Thới đã ban hàng các kế hoạch về nhân rộng và thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tiêu biểu là mô hình “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp trên địa bàn”; mô hình “Câu lạc bộ tiểu thương”; mô hình “Cổng trường an toàn, văn minh”; mô hình "Xây dựng khu dân cư tiêu biểu"… Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của phường An Thới. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị phường tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và ra Nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát động thực hiện nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả, có sức lan tỏa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt...

                                                                   Tin, ảnh: Huy Bình

48