Bình Thủy: Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung khóa 74 năm học (2016 - 2017)
23:33 - 03/12/2017

(TGCT) Ngày 01/12/2017, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp với quận Bình Thủy tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung khóa 74 năm học (2016 - 2017).

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thủy
trao bằng trung cấp chính trị
- hành chính cho học viên khóa 74 tại quận Bình Thủy

Trong thời gian 14 tháng, 64 học viên là cán bộ của các phòng, ban, ngành đoàn thể, các phường đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, những vấn đề cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, quản lý hành chính Nhà nước; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Ngoài ra, học viên còn được nghe báo cáo về tình hình nhiệm vụ của địa phương. Qua lớp học nhằm giúp nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, học viên, vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học có 62  học viên được cấp bằng trung cấp chính trị - hành chính. Trong đó, có 03 học viên đạt loại giỏi, 40 học viên đạt loại khá, còn lại trung bình; trên 98% học viên có hạnh kiểm tốt. Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng Giấy khen cho 06 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Tin, ảnh: Kiều Nương

59