Bình Thủy phấn đấu giảm 144 hộ nghèo tương đương 0,45% năm 2018
23:36 - 09/07/2018

(TGCT) Năm 2018, quận Bình Thủy đặt ra mục tiêu giảm 144 hộ nghèo so với năm 2017 tương đương 0,45%, và giảm 103 hộ cận nghè tương đương 0,31%.

Theo thống kê, quận Bình Thủy hiện còn 399 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,22% và 318 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,97%. Trong đó, 3 phường ven Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông có tỷ lệ hộ nghèo cao 107 hộ cần phải giảm. Để đạt mục tiêu trên, quận Bình Thủy đã và đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bằng bền vững như: Hỗ trợ nghề nghiệp cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo theo chương trình dạy nghề miễn phí cho người nghèo, các dự án vay vốn từ Ngân hàng Chính sách và Xã hội; chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất đối với hộ thoát nghèo và cận nghèo; lồng ghép thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến ngư để hỗ trợ giúp nông dân nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập... Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả giúp giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo và cận nghèo như: Bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện; miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên là con hộ nghèo; kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận vận động kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở… Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy và cơ sở đã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 740 triệu đồng, trong đó, cấp quận vận động được trên 496 triệu đồng, cấp phường trên 240 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 796 triệu đồng.

Nguyễn Tín

46