Bình Thủy: Phấn đấu hết quý II các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt từ 60% trở lên
22:29 - 02/04/2018

(TGCT) UBND quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị thành viên UBND quận mở rộng, sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018.

Đồng chí Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý I, UBND quận đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt kết quả khá tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt từ 30% trở lên. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách được trên 105 tỷ đồng, đạt 30% chỉ tiêu thành phố giao; giải ngân xây dựng cơ bản đạt trên 41%; đã thu hoạch dứt điểm lúa Đông Xuân, năng suất ước đạt 6,81 tấn/hecta, sản lượng 6.831 tấn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 76,4%, công nhận 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tình hình an ninh chíng trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định…Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông có chiều hướng tăng, vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra…

Đồng chí  Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trong quý II, trong đó tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt từ 60% trở lên. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình xây dựng cơ bản gắn với giám sát chất lượng. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh nhất là khi mùa mưa đến. Tăng cường tuần tra kiểm soát tấn công trất áp tội phạm, tệ nạn xã hội…

                                                                                      Tin, ảnh: Huy Bình

174