Bình Thủy sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
16:43 - 12/10/2018

(TGCT) Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác quý IV năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, các ngành trong khối nội chính của quận làm tốt công tác phối, kết hợp giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở không để xảy ra bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự. Qua nắm tình hình lực lượng Công an quận phá 16 vụ án hình sự, bắt 21 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt 100%. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng trình tự, pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân quận đã truy tố 51 vụ, với 80 bị can, tỷ lệ giải quyết đạt 80%. Tòa án Nhân dân quận đã tiếp nhận 833 vụ, việc; giải quyết và xét xử 486 vụ, việc, đạt 58%; công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định, đã giải quyết xong 1.017/1.427 việc, đạt 71% trên số việc có điều kiện thi hành. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường thực hiện nghiêm túc, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao vai trò tự kiểm tra, phòng ngừa, qua đó chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Trong quý IV, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các cơ quan khối nội chính quận tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các vụ việc bức xúc của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Hoàng Định

35