Bình Thủy sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
10:10 - 11/07/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy
phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng qua, ngành Tuyên giáo quận Bình Thủy tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, hoàn thành sớm so với kế hoạch chỉ đạo của thành phố. Nổi bật, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đạt trên 98,35%. Cùng với đó, chủ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, thành phố, địa phương; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tại hội nghị, các đại biểu  trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời, yêu cầu ngành Tuyên giáo quận trong 6 tháng cuối năm, tập trung tuyên truyền, triển khai các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra để tham mưu cấp ủy tập trung thực hiện hoàn thành. Tập trung nắm bắt và kịp thời phản ánh diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong nội bộ, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân nhằm tham mưu cấp ủy định hướng tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Tham mưu cấp ủy xây dựng văn kiện để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tin, ảnh: Hoàng Định

 

46