Bình Thủy thu ngân sách đạt 30% chỉ tiêu
22:25 - 02/04/2018

(TGCT) Tính đến cuối tháng 3, ngành thuế quận Bình Thủy thu ngân sách tổng nguồn trên 105,4 tỷ đồng, đạt 30% chỉ tiêu thành phố và quận giao. Trong đó, thu thuế - phí - lệ phí đạt 101,7 tỷ đồng, đạt 30% chỉ tiêu thành phố và quận. Năm 2018, quận Bình Thủy được giao dự toán thu ngân sách là 351,5 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với năm 2017.

Để hoàn thành dự toán được giao, Chi Cục Thuế quận Bình Thủy tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan và UBND 08 phường tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, chống thất thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp,... Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả; phối hợp đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và triển khai thực hiện tốt chính sách thuế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Nguyễn Tín

168