Bình Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW
09:29 - 11/07/2018

(TGCT) Ngày 09/7/2018, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy đã xây dựng kế họach, điều hành huấn luyện theo hướng "tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo", phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng làm tốt công tác đảm bảo cho huấn luyện. Thực hiện chỉ đạo huấn luyện tập trung, thống nhất, đồng bộ cho các đối tượng. Qua 5 năm, đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều hành tập huấn được 22 lớp tập huấn cho 1.582 cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, dự bị động viên và quân dân tự vệ; huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, quân nhân chuyên nghiệp - nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho trên 10.590 đồng chí tham gia. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 33 lớp, với trên 3.520 người tham gia. Tổ chức các đợt luyện tập phương án chiến đấu, diễn tập chỉ huy tham mưu 01 bên 01 cấp đạt hiệu quả cao. Qua tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập kết quả đạt cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.  Bên cạnh đó, còn tổ chức huấn luyện thể dục thể thao đổi mới theo hướng đẩy mạnh rèn luyện thể lực, tổ chức hành quân rèn luyện mang vác nặng được 55 cuộc, với trên 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ ở đơn vị và nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020  được UBND quận Bình Thủy khen thưởng.

Tin, ảnh: Kiều Nương

209