Bình Thủy trên 100 cán bộ đoàn được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác
23:21 - 11/06/2019

(TGCT) Ngày 11/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn trên địa bàn quận.

Trong thời gian 3 ngày, 120 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường và BCH các chi đoàn trực thuộc được bồi dưỡng các chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những vấn đề cần lưu ý về Luật An ninh mạng; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh- trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam. Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho cán bộ đoàn nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng cao khả năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả.

Thanh Xuân

56