Bình Thủy: Vận động hơn 4 tỷ đồng Quỹ khuyến học, khuyến tài
16:30 - 11/01/2019

(TGCT) Trong năm 2018, Hội Khuyến học quận Bình Thủy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, mạnh thường quân vận động hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, hội đã cấp phát gần 19.400 suất học bổng, quà và xây dựng 1 căn nhà giúp nhiều học sinh, sinh viên vượt khó đến trường, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Hội khuyến học quận Bình Thủy hiện có ở 8/8 phường, 46/46 khu vực, với hơn 15.400 hội viên. Hiện tại, trong toàn quận có trên 19.400 hộ gia đình học tập, 22 Dòng họ học tập, 23 Cộng đồng học tập, 19 đơn vị học tập được công nhận, 25 gia đình Tiến sỹ, 207 gia đình Thạc sỹ và trên 2.000 Gia đình Cử nhân. Đây là tiền đề vững chắc để công tác khuyến học, khuyến tài của Bình Thủy tiếp tục chắp cánh cho nhiều ước mơ học sinh.

Năm 2019, Hội Khuyến học quận tiếp tục cũng cố kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao chất lượng tổ chức ở các phường và khu vực. Phát triển hội viên mới đạt 14% dân số, gia đình học tập được công nhận đạt 80% trở lên, xây dựng Qũy khuyến học, khuyến tài đạt trên 2 tỷ đồng.

Nguyễn Tín

38