Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ
16:52 - 05/09/2017

(TGCT) Dưới đây Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy xin giới thiệu danh sách các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BBT

 

568