Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11)
16:29 - 08/11/2019

(TGCT) Sáng ngày 08/11/2019, tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố) đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và giao lưu văn nghệ, tác phẩm tuyên truyền pháp luật. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, các quận, huyện; lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn; học sinh, sinh viên…

Ký kết phối hợp PBGDPL trong thanh thiếu niên giai đoạn 2019 - 2020.

Tại lễ phát động, đồng chí Phan Huỳnh Giao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố khẳng định: Hiến pháp 1946 đã thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng của Người và Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta sau này, cụ thể là tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992, năm 2013.

Nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, doanh nhân và theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đã được chính thức luật hóa tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân về ý thức, trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan, trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử .... Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa khu dân cư,…Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, cháy nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội,…

Tại buổi lễ Sở Tư pháp thành phố và Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức Ký kết phối hợp PBGDPL trong thanh thiếu niên giai đoạn 2019 - 2020; giao lưu chương trình văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luât.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

86