Cái Răng: Luân chuyển, phân công, điều động 10 cán bộ
00:00 - 04/06/2017

 Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng vừa tổ chức họp trao quyết định luân chuyển, phân công, điều động 10 cán bộ.

Theo đó, BTV Quận ủy quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Quận ủy viên, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận, nay thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận để luân chuyển công tác về Đảng ủy phường Ba Láng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy nay thôi giữ chức Chánh Văn phòng Quận ủy để luân chuyển công tác về Đảng ủy phường Hưng Thạnh, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Quận ủy quyết định điều động đồng chí Lê Đức Toàn, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy nay thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quận ủy; điều động đồng chí Lâm Thành Nhân, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh nay thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; điều động đồng chí Trần Tuấn Trình, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng nay thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, giới thiệu HĐND quận bầu bổ sung Thành viên UBND quận và giao UBND quận bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận.

BTV Quận ủy quyết định điều động đồng chí Võ Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, nay thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Nguyễn Văn Sang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy nay thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy về nhận nhiệm vụ tại chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; điều động đồng chí Lê Thị Thúy Loan, Phó Bí thư Quận đoàn nay thôi giữ chức Phó Bí thư Quận đoàn, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng; điều động đồng chí Lâm Kim Cương, đảng viên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận về nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Trung tâm nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, nhiệm vụ cụ thể do UBND quận phân công.

PHƯƠNG NAM
Nguồn: BCT

383