Cần Thơ triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
15:18 - 29/08/2019

(TGCT) Nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); thực hiện tinh thần Công văn số 7071-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1790-CV/BTGTU ngày 28/8/2019, đề nghị các địa phương đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Một là, các địa phương, đơn vị triển khai phổ biến, cổ vũ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên nội dung Cuộc thi trắc nghiệm (một số đường dẫn tham gia Cuộc thi trên các trang mạng như: http://vcnet.vn; http://www.tuyengiao.vn).

Hai là, về thời gian của Cuộc thi: Tuần thứ nhất bắt đầu từ 10h00` ngày 26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09h00` ngày 30/12/2019.

Ba là, về cơ cấu giải thưởng mỗi tuần có 4 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Ngọc Duy

154