Cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn
16:49 - 12/10/2018

(TGCT) Đó là một trong những nội dung được đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn định hướng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vào sáng ngày 12/10/2018.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết số 25-NQ/TW) và việc thực hiện Chỉ thị số 01–CT/TWĐTN ngày 17/3/2003 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” (Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN).

Qua 10 năm thực hiện, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW. Trong đó, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân được quan tâm chú trọng với nhiều mô hình cụ thể như: Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng tư liệu Hồ Chí Minh, Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, hội diễn văn nghệ… Các kênh thông tin của Đoàn như: Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô, website Tuổi trẻ Tây Đô, mạng xã hội, đặc biệt, Thành đoàn phối hợp với Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

Kết quả, 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh được học tập, quán triệt Nghị quyết; 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; 100% đoàn viên được học tập chương trình lý luận chính trị của Đoàn. Song song đó, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ đã tham mưu các cấp ủy đảng và huy động được nguồn lực xã hội tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tiêu biểu: Mở 2.075 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trao 17.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên cũng được triển khai thực hiện, nổi bật đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án 103 “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”; đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 318.282 đoàn viên thanh niên, giải quyết việc làm cho 137.463 thanh, trong đó bộ đội xuất ngũ là 4.793…

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ nghiêm túc thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên; tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, tổ chức hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ nghiêm túc ghi nhận lại ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới cần tiếp tục tìm ra giải pháp, có kiến nghị để thực hiện tốt Chương trình số 42-Ctr/TU ngày 01/10/2008 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 07/04/2014 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh niên của thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đề nghị Thành đoàn Cần Thơ bổ sung vào báo cáo những mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý: Để bắt kịp xu thế hiện nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cần chủ động trong công tác đào tạo, tham mưu đào tạo, quy hoạch cán bộ đoàn. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ đoàn thông qua những việc làm cụ thể, như: tập huấn nâng cao nghiệp vụ; tạo môi trường để cán bộ đoàn rèn luyện trưởng thành qua các hoạt động phong trào…

Đoàn công tác tham quan mô hình kinh tế tại Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

* Trước đó, Đoàn công tác đã đến làm việc với Xã Đoàn Thới Hưng, Xã Đoàn Thới Đông, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cờ Đỏ. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, cho rằng: Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song Ban Thường vụ Huyện đoàn Cờ Đỏ cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN bằng những việc làm cụ thể gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát.

Tin, ảnh: Bé Như – Lê Hằng

47