Chi bộ Huyện đoàn Thới Lai: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
13:42 - 07/08/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4 khóa XII), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cơ quan Huyện đoàn Thới Lai đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm; ra sức phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.  

 
Cán bộ Huyện đoàn Thới Lai và cơ sở tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Định Môn.

Cuối năm 2016, Chi bộ Huyện đoàn Thới Lai nghiêm túc kiểm điểm năm 2016 gắn với kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII.

Qua kiểm điểm, tuy không biểu hiện suy thoái, nhưng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như: việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng đôi lúc còn chậm; tự phê bình và phê bình thiếu mạnh dạn; còn thiếu kiểm tra, đôn đốc trong chỉ đạo thực hiện một số phong trào,…

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này, chi bộ đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên ngay cho CB, ĐV thực hiện kịp thời; yêu cầu CB, ĐV đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các mặt công tác, các phong trào đã có nhiều tiến bộ, được Huyện ủy và UBND huyện khen. Chi bộ thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV.

Đồng chí Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Huyện đoàn, bộc bạch: “Là cấp phó người đứng đầu cơ quan, tôi đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo. Tôi đã xây dựng kế hoạch và đã khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của mình”.

Nhờ thực hiện tốt NQTW4, 7 tháng qua, các cơ sở đoàn trong huyện đã tổ chức hơn 200 cuộc giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho hơn 17.000 lượt ĐVTN và học sinh; tổ chức 18 cuộc hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.150 lượt ĐVTN. Đồng thời, ra quân phát quang bụi rậm, đắp taluy, kè mé 62km đường, sửa chữa 15 cây cầu; vận động ĐVTN hiến 447 đơn vị máu; hỗ trợ ĐVTN vay hơn 6 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Nhằm thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch; tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV (Quy định số 55) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Phước Lộc, Phó Bí thư Huyện đoàn, nói: “Cam kết thực hiện NQTW4, tôi luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”.

Còn đồng chí Trần Thị Bích Vân, Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn, kế toán cơ quan, cho biết: Học tập và cam kết thực hiện NQTW4, bản thân càng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm nguyên tắc của tổ chức Đảng; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, thường xuyên đi cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Nguyễn Trần Sơn Nam, Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan Huyện đoàn, khẳng định: Qua thực hiện NQTW4, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là đã tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho gia đình chính sách,...

“Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục giáo dục, động viên CB, ĐV cơ quan thực hiện tốt cam kết thực hiện NQTW4, Quy định số 55 và những nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác”, đồng chí Nguyễn Trần Sơn Nam nói.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG
Nguồn: BCT

129