Chiều nay, đám cưới sang sông
15:39 - 05/11/2018

Rước dâu, không “thắng kiệu vàng”/
Không “tra khớp bạc” “đưa nàng về dinh” (*)/
Rước dâu, nhộn nhịp ghe mành/
Ô hồng, lọng tía dập dềnh đón đưa.

Áo khăn mớ bảy, mớ ba 
Gió sông lồng lộng khoe tà áo em
Xôn xao sóng vỗ mạn thuyền
Con triều lên, cũng dậy duyên Tấn - Tần.
 
Ghe mành gửi ái, trao ân
Lưới chài như cũng lây thầm nét duyên
Đời thường, nhịp sống thân thương
Hương trầu cau quyện trong hương lúa đồng.
 
Chiều nay, đám cưới sang sông
Bến sông xao động trải lòng mênh mang
Nao nao duyên nợ thôn, làng
Nhớ đầy, thương trọn, mời sang, hẹn về.
 
Hồn nhiên, một nét chân quê
Cô dâu ửng má, khăn che thẹn thùa
Nồng nàn, kẻ đón người đưa
Bến sông bừng thức, trải mùa yêu thương !

                                               LÊ ANH PHONG
                                 Nguồn: http://baocantho.com.vn
 
(*) Dân ca “Lý ngựa ô”,  lời cổ.

35