Chiều trôi
21:39 - 18/08/2019

Ngập ngừng mười tám đôi mươi/
ta già nua mất nụ cười thanh xuân/
cũng chiều phố nhớ bâng khuâng/
cũng lần đưa tiễn cũng sân ga chiều

Em vừa hăm mấy tuổi yêu
ta còn hoang gót cô liêu một mình
nghe chiều gói ghém lặng thinh
nhớ thương đến bất thình lình nhớ thương
 
Chiều nay nghe rối tơ vương
để miên man nhớ một phương xa nào
sân ga có đợi con tàu
thôi phiêu bạt cho dạt dào ước mơ
 
Một chiều gió chợt ngẩn ngơ
lá rơi để chạm tiếng chờ đợi ai
em vừa hăm mấy tóc mai
ta vừa già mất chiều nay nữa rồi
 
Dịu dàng nắng thả chiều trôi
để ta lạc phía bờ môi em cười.

                                    Phan Duy
                     Theo https://baocantho.com.vn

74