Cho khúc thu vàng
12:25 - 30/08/2020

Phía mùa hoa nở lao xao/
Tình chưa bắt nắng/
Em chao chát tình/
Chuyện rằng hôm ấy sân đình/
Có người nghiêng nón/
Để mình ta say.

Thu vàng mấy độ lá lay
Má hồng lửa lựu
Ngất ngây xuân tình
Đành rằng em mãi trúc xinh
Ta không đếm ngói sân đình
Và mơ.
 
Thu về chao chát miền thơ
Ta còn vọng tưởng
Bên bờ tịch liêu
Gió trăng vọng lại tiếng tiêu
Ai sầu chẳng biết
Gợi điều tương tư.
 
Sợi tình ngỡ đã xa mù
Thu vàng ai hát
Cầm tù con tim
Tinh cầu lẻ bạn cánh chim
Cuốc kêu bờ giậu
Ta tìm chính ta.
 
Thu vàng gợi khúc hoan ca
Tình như mắt biếc
Vỡ òa niềm vui.

                       Từ Dạ Linh
                  Theo Báo Cần Thơ

29