Cho mùa Thu bơ vơ
22:11 - 05/08/2019

Thả nồng nàn lên mùa Thu tóc rối/
Em nghĩ gì/
Biển gọi phía vời xa/
Những gì nói/
Những gì em không nói/
Đọng bờ môi/
Mắt biếc chợt đong đưa.

Thu đủng đỉnh
E chừng đang nũng nịu
Dáng đong đưa dan díu
Trúc đong đưa
Đồng quê ta đang vào mùa 
thu hoạch
Hương lúa vàng
Trĩu nặng bao ngẩn ngơ.
 
Em dừng tay giữa lưng chừng
Tóc rối
Nhoẻn miệng cười
Không nói
Nét duyên quê
Mùa Thu đến
Những lưng chừng bối rối
Đợi chờ chi
Ta gọi
Thu bơ vơ.

                                    Từ Dạ Linh
                           Theo baocantho.com.vn

95